Reengineering i x-engineering jako metoda
author Kisielnicki, Jerzy

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (9) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacyjne i ekonomiczne aspekty informatyzacji
author Kisielnicki, Jerzy

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 4 (23) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzyjne systemy zarządzania
red. naukowa Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project mamagement w czasach kryzysu /
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu informatyka dla zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

MIS : systemy informatyczne zarządzania /  
author Kisielnicki, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania /  
Autor. Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [004.78] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu informatyka dla zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją Zarządzanie nie musi być 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

MIS : systemy informatyczne zarządzania /  
author Kisielnicki, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach Monografie i Opracowania WSHiP Warszawa Nr 4 
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami ludzie, procedury, wyniki 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna
author Kisielnicki, Jerzy

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (16) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP /  
 

Publication year: 2012 Call number: [004.78] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project management essential reality for business 21st IPMA World Congress, Cracow, 2007 
red. Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania /  
author Kisielnicki, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP /  
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją Zarządzanie nie musi być 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project Management w czasach kryzysu /
 

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Project Management : Essential Reality for Business and Government : 18-20 June 2007 / 
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe możliwości pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych /
author Kisielnicki, Jerzy.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (38)/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania policją : analiza systemu i jego doskonalenie /  
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacją
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : Jak zarządzać i być zarządzanym 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

MIS : systemy informatyczne zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyka Q przyszłości
author Chmielarz, Witold

Publication year: 2010 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzyjne systemy zarządzania
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Project Management Essential Reality for Business and Government
author Kisielnicki, Jerzy A.

Publication year: 2007 Call number: [A/10.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informatyczne zarządzania
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2013 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [10.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 1999 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: