Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w działalności przedsiębiorstw w
red. Janasz, Władysław.

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w organizacji
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Janasz, Władysław.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie
author Gołębiowski, Marian

Publication year: 2002 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii
red. naukowa Janasz, Władysław.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [10.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiki przemysłu
author Janasz, Władysław.

Publication year: 1997 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys strategii rozwoju przemysłu
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w organizacji /
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
 

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja kreatywna współczesnych inteligentnych organizacji w świetle globalnych przepływów kapitału, wiedzy i wartości /
author Janasz, Władysław.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w organizacji /
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywność w rozwoju współczesnej organizacji /
author Janasz, Władysław.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
 

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: