Teoria migracji wartości przedsiębiorstw
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie relacjami klientów jako nowy paradygmat
author Hejduk, Irena K.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracja wartości przedsiębiorstw
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania
red. naukowa Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość podstawą rozwoju businessu w
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3 (710) marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wirtualne
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem jako nowe wyzwanie dla
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja w organizacji
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania
red. naukowy Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody projektowania systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2004 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie technologiami zaawansowane technologie i wyzwanie ich 
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna
red. Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2001 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wirtualne
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo przyszłości : wizja strategiczna 
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody projektowania systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2004 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projektowanie systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2001 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: