Odpowiedzialność rachunkowości bankowej za globalny kryzys finansowy?
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna gospodarka rynkowa dzisiaj
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju bankowości inwestycyjnej na świecie
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodziny i rozwój unii kredytowych na świecie
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe oblicze głodu na świecie
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia franka szwajcarskiego na międzynarodowych rynkach dewizowych i finansowych /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (57) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Singapur jako światowe centrum handlowe i finansowe /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2(59) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Andora jako gasnący raj podatkowy /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (60) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja roli Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei : od europejskiej do globalnej instytucji finansowej / 
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (61) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski Bank Inwestycyjny /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (62) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie luksemburskiego międzynarodowego centrum finansowego w nowych warunkach /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (63)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia Frankfurtu nad Menem jako niemieckiego i międzynarodowego centrum finansowego /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3(64) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Panama jako stymulator globalizacji /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (65) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hongkong jako centrum światowego handlu i finansów /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liechtenstein jako gasnący raj podatkowy /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (67) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja działalności Azjatyckiego Banku Rozwoju /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (69) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania systemu currency board w krajach rozwijających się w świetle dotychczasowych doświadczeń wybranych krajów /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (70) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ handlu międzynarodowego na rynki pracy krajów rozwiniętych /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (71) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rosnące znaczenie Szanghaju jako globalnego centrum finansowego /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaawansowanie procesu internacjonalizacji waluty Chin - juana /
author Bieliński, Tomasz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia związane z zawarciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i Kanadą /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (73) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych dla rolników /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (74) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga Korei Południowej do sukcesów gospodarczych i silnej pozycji w gospodarce światowej /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (74) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatność Unii Gospodarczej i Walutowej na szoki asymetryczne /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (75) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota, przyczyny i skutki dolaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem Ekwadoru /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (76) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie europejsko-japońskiej strefy wolnego handlu /
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (77) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lekcja z niskich stóp procentowych w japońskim systemie bankowym dla banków europejskich /
author Bieliński, Tomasz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (78) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomoc ekonomiczna dla Afryki jako czynnik ograniczenia emigracji jej mieszkańców do krajów rozwiniętych /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (78) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekspansja inwestycyjna Chin w Afryce /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (79) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Protekcjonistyczna polityka gospodarcza Trumpa zagrożeniem dla wzajemnych relacji handlowych Unii Europejskiej i USA /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (80) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola państwa w gospodarce w warunkach globalizacji /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (81) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany wielkości i struktury migracji międzynarodowych w dobie globalizacji /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (82) 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lekcja z niskich stop procentowych w japońskim systemie bankowym dla banków europejskich /
author Bieliński, Tomasz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (78) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomoc ekonomiczna dla Afryki jako czynnik ograniczenia emigracji jej mieszkańców do krajów rozwiniętych /
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (78) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Chinami w zmieniającym się świecie /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (83) 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjalne konsekwencje ekonomiczne Brexitu /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (83) 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju międzynarodowego handlu morskiego w XXI wieku /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (83) 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: