Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie : analiza przypadku / 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (85) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy : na przykładzie zatrudnionych w przemyśle hutniczym / 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (91) /2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (96) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5 (100) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnorodnosć płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3/4 (110) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3/4 (110) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnorodnosć płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (110)/ 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy / Bożena Gajdzik. 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (110)/ 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: