Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Benchmarking w hutnictwie
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elektroniczny urząd czyli upowszechnianie informacji
author Gajdzik, Bożena

Series: Problemy ekologii nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie talentami
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes odpowiedzialny społecznie
author Gajdzik, Bożena

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie : analiza przypadku / 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (85) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość w przestrzeni lokalnej w koncepcji
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5 (712) maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy identyfikacji aspektów
author Wieszała, Robert

Series: Problemy ekologii nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy : na przykładzie zatrudnionych w przemyśle hutniczym / 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (91) /2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (96) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5 (100) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnorodnosć płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3/4 (110) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3/4 (110) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnorodnosć płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (110)/ 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy / Bożena Gajdzik. 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (110)/ 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: