Polskie prawo podatkowe
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych : racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty : tom 1 
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych : kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej : tom 2 
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
author Hamaekers, Hubert

Publication year: 2006 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 1998 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys polskiego prawa podatkowego
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce : Dorobek i kierunki rozwoju : Księga Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej 
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

A Synthesis of Polish Law : part 1 
author Guz, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [A/03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

A Synthesis of Polish Law : part 2 
author Guz, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [A/03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System prawa finansowego : tom 4 : prawo walutowe : prawo dewizowe : prawo rynku finansowego 
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2001 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2002 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatki ekologiczne
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2002 Call number: [07.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon finansów
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce : ulgi, zwolnienia, obniżki i inne 
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2002 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oazy podatkowe
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 1996 Call number: [07.D] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki finansowe
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : podręcznik dla studentów 
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 1999 Call number: [Depozyt] [Podręcznik] Available: (41); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej 
author Dzwonkowski, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Torun Business Review : nr 15 (3) 2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [A/17.A] Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15 (3) 2016 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Torun Business Review : nr 16 (2) 2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [A/17.A] Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 16 (2) 2017 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Torun Business Review : nr 16 (1) 2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [A/17.A] Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 16 (1) 2017 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Torun Business Review : nr 15 (4) 2016 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [A/17.A] Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 15 (4) 2016 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: