Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego
author Chirkowska-Smolak, Teresa.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równowaga między pracą a życiem osobistym
author Chirkowska-Smolak, Teresa.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia
red. naukowy Chirkowska-Smolak, Teresa.

Publication year: 2004 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod doboru personalu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej /
author Chirkowska-Smolak, Teresa.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (96) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / 
author Chirkowska-Smolak, Teresa.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lojalność pracowników wobec organizacji : operacjonalizacja pojęcia oraz weryfikacja psychometryczna skali lojalności wobec organizacji : badania pilotażowe / 
Autor Chirkowska-Smolak, Teresa.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (183) / 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: