Regionalne zrónicowania ryzyka powodziowego w polskim obszarze klimatycznym w latach 2000-2007 a kalkulacja składki ubezpieczeniowej /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadwyżka finansowa w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wewnętrzne determinanty wypłacalności zakładów ubezpieczeń /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność jako kryterium podejmowania decyzji o zastosowaniu ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upadek hipotezy o wypieraniu systemów pośrednich : w kierunku nowego paradygmatu wyboru systemów kursowych /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mniej czy więcej walut - hipoteza kontrakcji walutowej w gospodarce światowej /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa rola dolara amerykańskiego /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy dolar może przestać być walutą międzynarodową? /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział europejskiego banku inwestycyjnego w łagodzeniu globalnego kryzysu finansowego /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kokurencyjność centrów finansowych offshore z perspektywy europejskiego inwestora /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwość pośredniego inwestowania na giełdowym rynku finansowym Azji i Pacyfiku z punktu widzenia polskiego podmiotu indywidualnego /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan obecny oraz perspektywy rynków wschodzących i krajów rozwijających się po globalnym kryzysie finansowym /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa / 
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 395 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Finansach : Financial Sciences /  
 

Publication year: 2016 Call number: [336] Series: nr 1 (26) / 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja państwowego bilansu geologiczno-górniczego /
author Borys, Grażyna.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: