Analiza harmoniczna i spektralna w teorii realnych cykli koniunkturalnych /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.267 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba oceny efektywności prognozowania indeksów giełdowych WIG i DJA za pomocą sztucznych sieci neuronowych /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy mikroekonomii
author Łuczyński, Wiesław

Publication year: 1995 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń /  
 

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (18); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dynamika średnich cen akcji wybranych spółek giełdowych oraz Warszawskiegi Indeksu Głównego /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie wskaźników jakościowych w prognozowaniu koniunktury gospodarczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych /
author Barczyk, Ryszard.

Series: Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomicna w Poznaniu] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie teorii spektralnej do analizy cykli ekonomicznych na przykładzie Niemiec w latach 1947-1999 /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomicna w Poznaniu] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń / 
 

Publication year: 1998 Call number: [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń /  
 

Publication year: 1993 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń /  
 

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń /  
 

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń /  
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modyfikacja dynamiki gospodarczej Niemiec (analiza empiryczna wybranych danych realnych i koniunkturalnych w latach 1947-2013) /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe nr 7 (45) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fraktalna natura procesów gospodarczych /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ filtracji realnych finansowych i koniunkturalnych szeregów czasowych na ich portrety fazowe /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja nieciągłości indeksów giełdowych za pomocą analizy falkowej : na przykładzie indeksów DJA i WIG /  
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: