Planowanie budżetowe a alokacja zasobów
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Microsoft Excel 2007 PL : analizy biznesowe : rozwiązania w biznesie 
author Carlberg, Conrad

Publication year: 2009 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse wobec sfery realnej gospodarki : Tom 2 
author Znaniecka, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy i wyzwania finansów publicznych : zeszyty naukowe 141 
author Juja, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klasyfikacja budżetowa 2011 : praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych 
author Lachiewicz, Wojciech

Publication year: 2011 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cost Accounting : principles and practice 
author Upchurch, Alan

Publication year: 2002 Call number: [A/14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum głównego księgowego /
Red. Kaczurak-Kozak, Monika.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /  
 

Publication year: 2014 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozbieżności między planowanymi a wykonanymi dochodami gmin dolnośląskich w latach 2007-2009 : skala, przyczyny, możliwości niwelowania / 
author Olejniczak, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Managerial Accounting : Tools for Business Decision Making : Global Edition / 
Autor Weygandt, Jerry J.

Publication year: 2018 Call number: [A/14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej : komentarz do nowych przepisów, analiza zmian, tekst rozporządzenia / 
author Świderek, Izabela Małgorzata.

Publication year: 2018 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena stopnia realizacji wieloletnich planów finansowych państwa /
author Franek, Sławomir.

Series: Problemy zarządzania nr 2(67) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w formułowaniu celów i mierników w budżetowaniu zadaniowym państwa /
author Buk, Halina.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Nowoczesna administracja nr 13/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje polityczne i proces budżetowy : przeciwdziałanie tragedii wspólnych zasobów fiskalnych / 
author Możdżeń, Michał.

Publication year: 2019 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje między budżetem rocznym a wieloletnim planem budżetowym /
Autor Franek, Sławomir.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 3 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: