Standardy kwalifikacyjne narzędziem efektywnego zarządzania kadrami bankowymi na krajowym i europejskim rynku pracy /
author Ziółkowski, Andrzej.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasyfikacja systemów nadzoru korporacyjnego : podejście alternatywne / 
author Golec, Anna.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (46)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych w zintegrowanej przestrzeni europejskiej /
author Smyczek, Sławomir.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja a rosnące znaczenie agencji ratingowych na rynkach finansowych /
author Żabińska, Joanna.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Bariery współczesnej demokracji nr 5 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne : problem definiowania oraz ich znaczenie w czasach kryzysu /  
author Banasik, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia nr 18 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz odpowiedzialność karna na gruncie optymalizacji podatkowej /
author Kozub-Skalska, Sonia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia nr 18 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI /  
author Pera, Jacek.

Series: Unia Europejska.pl nr 1 (248) styczeń/luty 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: