Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe 
author Czech, Ewa Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej
author Zięba, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój
author Papuziński, Andrzej

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej i jej implementacja w Polsce
author Prandecki, Konrad.

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego
author Urbaniec, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju 
author Płowiec, Urszula

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy
author Kobielska, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne problemy ochrony środowiska
author Śleszyński, Jerzy.

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska dla ekonomistów
author Pawlak, Zbyszko.

Publication year: 2002 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : podręcznik akademicki 
author Marszałek, Antoni

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk 
author Wysokińska, Zofia

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje rynkowe a ochrona środowiska : materiały dydaktyczne dla uczestników studium podyplomowego z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przemysłu ciężkiego : zeszyt nr 21 
author Żylicz, Tomasz

Publication year: 1996 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej /
author Kielin-Maziarz, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką /  
 

Publication year: 2013 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo ochrony środowiska : komentarz / 
author Gruszecki, Krzysztof.

Publication year: 2016 Call number: [15.B] Series: Komentarze - Wolters Kluwer Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa ochrona środowiska /
Autor Becla, Agnieszka.

Publication year: 2014 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: