Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial investments and insurance : global trends and the Polish market /  
 

Publication year: 2015 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 381 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość-polityka makroekonomiczna-globalizacja /
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 390 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość-polityka makroekonomiczna-globalizacja /
 

Publication year: 2015 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 390 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic /
 

Publication year: 2014 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona kapitału intelektualnego w procesach fuzji i przejęć /
author Korpus, Joanna.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo & Finanse /
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: nr 3 (6) / 2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efekt synergii na przykładzie fuzji podmiotów gospodarczych z niemierzalnymi zasobami /
author Dytczak, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szok kulturowy i jego skutki na przykładzie Banku Zachodniego S.A /
author Miklaszewski, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 22 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi bankowości inwestycyjnej : wybrane zagadnienia / 
author Cichy, Janusz

Publication year: 2016 Call number: [06.0] Series: Podręcznik Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczna transformacja polskich firm : od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego / 
 

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no. 11 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : Tom 1 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no. 9 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no. 9 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 9 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw hutniczych w gospodarce globalnej /
author Miśkiewicz, Radosław.

Series: Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurenyjności gospodarki lokalnej i krajowej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 76, nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym z wykorzystaniem wskaźników rentowności (ROAA, ROAE) /
author Korzeb, Zbigniew.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba zwiększenia kontroli napływu do Unii Europejskiej bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów trzecich /
author Bąkowska, Katarzyna.

Series: Unia Europejska.pl nr 4 (245) lipiec/sierpień 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce /
Autor Grobelny, Przemysław

Publication year: 2018 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu motywów podejmowania działań z zakresu M&A na przykładzie wybranych oddziałów banków - analiza badań /
author Kolus, Patrycja.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (78) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola fuzji i przejęć w Polsce a fazy cyklu koniunkturalnego /
author Korpus, Joanna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2
Languages: