Human Capital Development in Central and Eastern Europe : an Analysis of Trends and Challenges Facing Estonia, Hungary, the Chech Republic and Slovenia / 
author Tkachenko, Oleksandr.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 6 (95) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gry w organizacji a wpływ społeczny /
author Mijal, Michał.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (43)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje menedżerów zakładów ubezpieczeń w relacjach z klientami /
author Grzebieniak, Andrzej.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejmowanie szkoleń a kultura organizacyjna i klimat organizacyjny /
author Łaguna, Mariola.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (167) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie struktury dwuzmianowej gry do zwiększenia efektywności szkolenia /
author Wardaszko, Marcin.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (103) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces szkolenia jako cykl działania zorganizowanego /
author Ludwikowska, Kamila.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych /
author Marciszewska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Training for Transformation /
author Rossitto, Sarajean.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych nr 8 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rolʹ polìkulʹturnoï osvìti u formuvannì upravlìnsʹkoï kompetentnostì majbutnìh kerìvnikìv zagalʹnoosvìtnìh navčalʹnih zakladìv /
author Darmansʹka, Ìrina M.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym nr 11 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulʹtura movlennâ u sistemì profesìjnoï pìdgotovki fahìvcìv upravlìnsʹkoï ta fìnansovoï sfer /
author Cimbal, Natalìâ.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów nr 13 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkolenia w roli pozapłacowego czynnika motywacji pracowniczej /
author Sadłowska-Wrzesińska, Joanna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Education for Sustainable Development through Teacher Training /
Autor Kostyuchenko, Nadiya.

Series: Studia Periegetica Promoting Education for Sustainable Development in Higher Education nr 3(23)/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: