Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej /
author Kuźniar, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania : nr 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń /
author Marciszewska, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Series: Zarządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / 
author Łazarek, Roman.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing w turystyce i rekreacji /
 

Publication year: 2013 Call number: [Podręcznik] Available: (9); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrakcje turystyczne : fenomen, typologia, metody badań / 
author Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2011 Call number: [338.48] Series: Monografie o tematyce turystycznej nr 10 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa /  
 

Publication year: 2009 Call number: [338.48] [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał turystyczny. Zgadnienia ekonomiczne : Zeszyty naukowe nr 591 / 
Red. [Panasiuk, Aleksander]

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy usług nr 591 nr 53 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki : Zeszyty naukowe nr 699 Ekonomiczne problemy usług nr 84 / 
Red. [Panasiuk, Aleksander]

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy usług nr 699 nr 84 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje rozwoju turystyki w Polsce : Studia Periegetica nr 2(10) / 2013 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Periegetica ; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Współczesne tendencje rozwoju turystyki w Polsce nr 2(10) / 2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu terytorialnego na przykładzie Sudetów /
author Rapacz, Andrzej.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 596 Ekonomiczne Problemy Usług nr 56 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie poziomu satysfakcji klientów z produktów turystycznych oferowanych przez touroperatorów /
author Johann, Maria.

Series: Marketing i Rynek nr 12 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość /
 

Publication year: 2013 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne metody docierania do odbiorcy na przykładzie oferty muzeów skansenowych /
author Kasperska, Ewa.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Middleton, Victor T. C.

Publication year: 1996 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe produkty na rynku turystyki uzdrowiskowej /
author Eider, Jerzy.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej /
 

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Series: Monografie o Tematyce Turystycznej 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka regionalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2015 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 392 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Muzea jako produkt turystyczny. Implikacje wynikające z integracji Polski z Unią Europejską /
author Kasperska, Ewa

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika turystyki kulturowej /
author Szczepanowski, Adam E.

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwa i ich interesariusze : relacje marketingowe i CSR / 
 

Publication year: 2015 Call number: [658.1/.5 ] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 42 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowe instrumenty kształtowania produktu turystycznego miasta /
author Brandys, Joanna.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy turystyki /
author Czerwiński, Janusz.

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy /
author Majewska, Justyna.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : nowe trendy w zarządzaniu i marketingu / 
 

Publication year: 2016 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 45 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka promocji w kreowaniu wizerunku produktu turystycznego /
author Orfin-Tomaszewska, Katarzyna.

Publication year: 2016 Call number: [338.48] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciski, t. (1022) 948 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Transgraniczny produkt turystyczny /
author Gardzińska, Anna

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (998) 923 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problems of tourism and recreation : [Vistula Group of Universities, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management] / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Problems of Tourism and Rekreation Problemy Turystyki i Rekreacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkt turystyki medycznej /
author Rab-Przybyłowicz, Jolanta.

Publication year: 2014 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejskie trasy turystyczne "CityWalk" na przykładzie Kłodzka : ewaluacja produktu turystycznego /
author Rogowski, Mateusz.

Series: Współczesne tendencje rozwoju turystyki w Polsce Studia Periegetica nr 2(10) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postrzeganie parków narodowych w kategoriach systemu rekreacyjnego, produktu turystycznego i zagospodarowania turystycznego przez organy zarządzające parkami /
author Styperek, Jarosław.

Series: Współczesne tendencje rozwoju turystyki w Polsce Studia Periegetica nr 2(10) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkty geoturystyczne Sudetów jako unikatowa oferta regionu /
author Rogowski, Mateusz.

Series: Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów Studia Periegetica nr 2(12) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacyjny model produktu turystycznego w kontekście turystyki miejskiej /
author Cieloch, Grzegorz.

Series: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach Studia Periegetica nr 1(13) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy "Wszystko gra"? : przykład wykorzystania środków z regionalnego programu operacyjnego w perspektywie 2007-2013 do zadań realizowanych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną /  
author Mania, Wojciech.

Series: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach Studia Periegetica nr 1(13) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geopark Morasko jako potencjalny produkt turystyczny /
author Rogowski, Mateusz.

Series: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach Studia Periegetica nr 1(13) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 328 : Zarządzanie 2017 (11) /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 328 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 /
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński nr 47/3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : tom XX : społęczne aspekty turystyki /  
 

Publication year: 2018 Call number: [338.48] Series: Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: