Informacyjność opakowań produktów częstego zakupu w opinii konsumentów
author Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata

Series: Marketing i Rynek nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona interesów konsumentów w Unii Europejskiej
author Pałka, Piotr

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjalne i rzeczywiste standardy ochrony prawnej konsumenta /
red. naukowy Stefanicki, Robert.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / (do 2014 r. Kurier Finansowy) 
 

Publication year: 2006 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w alebank.pl] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Prawna upadłość konsumencka (bankructwo)w aspekcie
author Michalczyk, Leszek

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd podstawowych praw konsumenta przy zakupie i
author Pigłowski, Marcin

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2010 (20) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces harmonizacji polskiego prawa konsumenckiego z
author Żywicka, Agnieszka

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Product placement - zagadnienia prawne
author Sroczyński, Jarosław

Series: Marketing w praktyce nr 5 (135) maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan świadomości społecznej w zakresie praw
author Ucherek, Marzena

Series: Marketing i Rynek nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona konsumenta w prawie polskim : na tle koncepcji Effet Utile / 
red. Frąckowiak, Józef.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowe umowy przedsiębiorców
author Korpalski, Mariusz

Publication year: 2010 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej i w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich /
author Bazylińska, Justyna.

Publication year: 2012 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich /
author Kunkiel-Kryńska, Aleksandra.

Publication year: 2013 Call number: [346] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich
author Łętowska, Ewa

Publication year: 2005 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich : luty 1999 r. 
author Radzikowska, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich
author Łętowska, Ewa

Publication year: 2003 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce /
 

Publication year: 2014 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 362 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością : w poszukiwaniu doskonałości organizacji / 
author Chojnacka, Małgorzata.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Upadłość konsumencka w prawie polskim Piotr Horosz
author Horosz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej nr 15 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank i agent bankowy /
 

Publication year: 2017 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / 
author Nestoruk, Igor B.

Publication year: 2011 Call number: [346] Series: Repetytoria C. H. Beck Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / 
 

Publication year: 2014 Call number: [347] Series: Krótkie Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / 
 

Publication year: 2016 Call number: [346] Series: Komentarze Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / 
 

Publication year: 2019 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa deweloperska : charakter prawny i zastosowanie praktyczne / 
Autor Kunicki, Piotr.

Publication year: 2014 Call number: [332.7] Series: Nieruchomości Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zobowiązania /
 

Publication year: 2019 Call number: [347.4] Series: Skrypty Becka Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: