Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy globalizacji i integracji w warunkach Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we Prace Naukowe 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Making Globalization Work
author Stiglitz, Joseph E.

Publication year: 2007 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy globalizacji i integracji w warunkach Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania gospodarki globalnej, T. 1, : Polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej [...] /  
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania gospodarki globalnej, T. 1, : Polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej [...] / 
 

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych : materiały do ćwiczeń 
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Handel. Czynniki produkcji. Globalizacja : Materiały dydaktyczne : 209 
author Mińska-Struzik, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces globalizacji korporacyjnej
author Marzęda, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych
author Paszyński, Marian

Publication year: 2001 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój w dobie globalizacji
author Bąkiewicz, Anna

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania 
author Kulpaka, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
author Rymarczyk, Jan

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowy biznes turystyczny /
author Dąbrowska, Barbara Jolanta.

Publication year: 2014 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej /
 

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat otwartych granic : szanse czy zagrożenia? / 
 

Publication year: 2005 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji /
author Zielińska-Głębocka, Anna.

Publication year: 2016 Call number: [339.9] Series: Ekonomia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi a globalne procesy integracyjne : wybrane zagadnienia / 
Autor Brzeziński, Stanisław.

Publication year: 2016 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw : metody i środki przeciwdziałania / 
author Księżopolski, Krzysztof M.

Publication year: 2004 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: