Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Granica Polski i Ukrainy bariera czy szansa współpracy? 
red. naukowy Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własna firma w Polsce i Unii Europejskiej : drukowane materiały uzupełnione przez przewodnik multimedialny / 
author Sztukowski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Edukacja w ramach Strategii Lizbońskiej : wybór dokumentów / 
 

Publication year: 2007 Call number: [II ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego /|
 

Publication year: 2012 Call number: [330.34] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 244 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej : gospodarka regiony, lobbing : doświadczenia pierwszych lat członkostwa /  
rede. naukowy Małuszyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regional economy in theory and practice /
rede. naukowy Sobczak, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 286 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej /
author Kokocińska, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów /
author Markowska, Małgorzata

Publication year: 2012 Call number: [332] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 221 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej /
author Szypulewska-Porczyńska, Alina.

Publication year: 2013 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro /
red. naczelna Adamowicz, Elżbieta.

Publication year: 2012 Call number: [338.12] Series: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 89 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 245 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy : przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej /  
author Tusińska, Magdalena.

Publication year: 2014 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
 

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 307 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych /
Red. naukowy Wiesław Koczur.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 179 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji. T.2. Współpraca Polski z krajami Europy Wschodniej i problemy rozwoju wybranych obszarów jej wschodniego pogranicza (na przykładzie województwa podlaskiego) / 
author Maksimczuk, Aleksander.

Publication year: 2013 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa /
 

Publication year: 2018 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: