Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy
author Misztal, Piotr.

Series: Ekonomista nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska a kraje Unii Europejskiej, badania
author Michalski, Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki
author Czykier-Wierzba, Dorota.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a
author Gardocka-Jałowiec, Anna.

Series: Ekonomista nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody taksonomiczne w klasyfikacji krajów Unii
author Czermińska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu handlu zagranicznego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii
author Gajewski, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza krajów Unii Europejskiej jako
author Leśniak, Czesław

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w
author Heller, Janusz

Series: Ekonomista nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość życia - wybrane koncepcje koncepcje. Analiza porównawcza wskaźników jakości życia w Polsce i krajach UE /
author Zalewska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (37)/ 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel usługami w krajach Unii Europejskiej : analiza typologiczna / 
author Kołodziejczak, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej /
author Kozera, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Parlamenty narodowe państw UE a kryzys Strefy Euro /
author Pudła, Anna.

Series: Unia Europejska.pl nr 4 (215) lipiec / sierpień 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarki BRIC w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 5 (216) wrzesień-październik 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w eksporcie nowych państw członkowskich do Rosji po przystąpieniu do UE /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 6 (217) listopad-grudzień 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej /
author Ambroziak, Łukasz.

Series: Unia Europejska.pl nr 1 (218) styczeń-luty 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej /
author Zieliński, Mariusz.

Series: Ekonomista nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agri-Food Sector : the speed of development in the new EU member states / 
author Somai, Miklos.

Series: Unia Europejska.pl nr 3 (232) maj / czerwiec 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: