Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym /
author Najlepszy, Eugeniusz.

Series: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 266 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie inwestycyjne na rynku kontroli
author Michalewski, Michał

Series: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemysł motoryzacyjny nowych państw członkowskich
author Ambroziak, Łukasz.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (194) styczeń/luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze parasolowe w Polsce - efektywność i ryzyko
author Górski, Marian

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie inwestowania jako pochodne strategii rozwojowych przedsiębiorstwa /
author Kuczowic, Jacek.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie inwestycyjne portów i terminali
author Grzybowski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse osobiste : nowe zasady inwestowania / 
author Musiał, Mariusz.

Series: Harvard Business Review Polska nr 9 (79) - wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie momentum i contrarian - sposoby
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (39) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ informacji finansowej na strategię inwestycyjną wybranych przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego /
author Bober, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie programowania dynamicznego do tworzenia optymalnej strategii inwestycyjnej /
author Foltyn, Monika.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy istnieje Święty Graal? : strategia inwestowania na rynku papierów wartościowych /  
author Blachowska, Anna.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 6(6) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu /
author Towarnicka, Halina.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność strategii inwestycyjnych funduszy
author Markiewicz, Marcin

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Future trends of Ukrainian enterprises development in the process of integration with the European Union /
author Shtefan, Nataliya.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 15 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość systemu ciepłowniczego w Radomiu /
author Nowak, Piotr.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: