Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych : praca zbiorowa / 
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [V] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych /  
Red. Dobija, Mieczysław.

Publication year: 2014 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza fundamentalna /
author Ritchie, John C.

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka t. 2 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 271 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Branżowe problemy rachunkowości i podatków /
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 373 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych /
author Błażyńska, Joanna.

Publication year: 2015 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a rynek polski /  
 

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 371 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość-polityka makroekonomiczna-globalizacja /
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 390 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa /
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 388 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa /
 

Publication year: 2015 Call number: [V ] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 388 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość-polityka makroekonomiczna-globalizacja /
 

Publication year: 2015 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 390 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interpretacje sprawozdań finansowych /
author Czerny, Janusz.

Publication year: 2016 Call number: [657.4] Series: Monografia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : od teorii do praktyki / 
 

Publication year: 2016 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2016 Call number: [07.B] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 253 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 224 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość / 
 

Publication year: 2015 Call number: [07.B] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 396 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2015 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 399 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wzorcowy plan kont : z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / 
 

Publication year: 2016 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w teorii i w praktyce : komentarz problemowy. Przykłady z praktyki gospodarczej. Porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym / 
 

Publication year: 2017 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach /
 

Publication year: 2017 Call number: [14.C] Series: Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 322 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : ewidencje i sprawozdawczość / 
author Sawicka, Joanna.

Publication year: 2018 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse korporacyjne : teoria i praktyka / 
author Damodaran, Aswath.

Publication year: 2017 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa : ewidencje i sprawozdawczość / 
Autor Sawicka, Joanna.

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Venture capital /
Autor Lubecki, Paweł

Publication year: 2020 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Venture Capital /
Autor Lubecki, Paweł.

Publication year: 2020 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: