Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe 
author Czajor, Przemysław

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 12 rok 2010, WSB w Poznaniu / 
red. naukowy Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa metody wyceny w praktyce 
author Patena, Wiktor

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa potencjał informacyjny 
author Mazur, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR /  
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa metody wyceny 
author Benninga, Simon Z.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi
author Fierla, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
red. naukowy Messner, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse korporacyjne teoria i praktyka 
author Damodaran, Aswath

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF /
red. naukowy Messner, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR /  
author Olchowicz, Irena.

Publication year: 2008 Call number: [657.4] [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (6); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości /
Red. Micherda, Bronisław.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków /
author Emerling, Izabela.

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej /
author Strojek-Filus, Marzena.

Publication year: 2013 Call number: [657.6] Series: Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena w rachunkowości : znaczenie, podstawy, parametry i zasady / 
author Hońko, Stanisław.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną /
author Dąbek, Jerzy.

Publication year: 2013 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego /
author Bojańczyk, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych : praca zbiorowa / 
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [V] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych /  
Red. Dobija, Mieczysław.

Publication year: 2014 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza fundamentalna /
author Ritchie, John C.

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych /
author Błażyńska, Joanna.

Publication year: 2015 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interpretacje sprawozdań finansowych /
author Czerny, Janusz.

Publication year: 2016 Call number: [657.4] Series: Monografia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : od teorii do praktyki / 
 

Publication year: 2016 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w teorii i w praktyce : komentarz problemowy. Przykłady z praktyki gospodarczej. Porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym / 
 

Publication year: 2017 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa : ewidencje i sprawozdawczość / 
author Sawicka, Joanna.

Publication year: 2018 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse korporacyjne : teoria i praktyka / 
author Damodaran, Aswath.

Publication year: 2017 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Venture Capital /
Autor Lubecki, Paweł.

Publication year: 2020 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: