Wycena nieruchomości przedsiębiorstw
author Konowalczuk, Jan

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe 
author Czajor, Przemysław

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa metody wyceny w praktyce 
author Patena, Wiktor

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie rezerw w rachunkowości zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny /
author Samelak, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena wzrostu wartości przedsiębiorstwa
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa potencjał informacyjny 
author Mazur, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR /  
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa metody wyceny 
author Benninga, Simon Z.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi
author Fierla, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa w systemie rachunkowości
author Gabrusewicz, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szacowanie wartości godziwej w celu wyceny
author Kinderman, Anna

Series: Zeszyty Teoretyczne Rachukowości nr 48/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji 
author Urbański, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży studium przypadku PKN Orlen 
author Klimczak, Karol M.

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa metody wyceny w praktyce Interactive Valuation System i-DCF 
author Patena, Wiktor

Publication year: 2011 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dobór metod wyceny biznesowej
author Szymański, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości tom I Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
red. naukowa Gierusz, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
red. naukowy Messner, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Użyteczność sprawozdawczości finansowej w procesie
author Pachowski, Michał

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse korporacyjne teoria i praktyka 
author Damodaran, Aswath

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF /
red. naukowy Messner, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR /  
author Olchowicz, Irena.

Publication year: 2008 Call number: [657.4] [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (6); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości /
Red. Micherda, Bronisław.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków /
author Emerling, Izabela.

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej /
author Strojek-Filus, Marzena.

Publication year: 2013 Call number: [657.6] Series: Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków /
author Emerling, Izabela.

Publication year: 2013 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szacowanie indeksu ryzyka w wycenie przedsiębiorstw : kluczowe aspekty metodologiczne / 
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 41/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Financial Derivatives in Theory and Practice : revised edition / 
author Hunt, Philip J.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wycena w rachunkowości : znaczenie, podstawy, parametry i zasady / 
author Hońko, Stanisław.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną /
author Dąbek, Jerzy.

Publication year: 2013 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego /
author Bojańczyk, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych /  
Red. Dobija, Mieczysław.

Publication year: 2014 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: