Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 11 
author Gaczek, Wanda M.

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności /
author Piotrowska, Ewa.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielowymiarowa analiza innowacyjności województw
author Surówka, Agata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie funduszy unijnych do wzrostu innowacyjności na terenie województwa lubelskiego /
author Gałązka, Karolina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biblioteka regionalisty nr 9 (2009)
 

Publication year: 2009 Call number: [332] Series: Biblioteka Regionalisty [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania poziomu innowacyjności regionów w Polsce /
author Kałuża, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia innowacji jako podstawa rozwoju w wybranych regionach Unii Europejskiej /
author Korenik, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Jan

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych /
red. Wyrwicka, Magdalena K.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje
author Barczyk, Sigmunt

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia tom 1 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik
author Kowalski, Arkadiusz Michał

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów
red. naukowa Meredyk, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczna rola innowacji w wymiarze regionalnym /
author Pinoczek, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia tom 2 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych /
red. Wyrwicka, Magdalena K.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak zostać regionem wiedzy i innowacji
author Bąkowski, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego Biblioteka regionalisty nr 7 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ gmin i przedsiębiorstw na innowacyjność i konkurencyjność regionu.
author Latowska, Karolina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 39/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe / 
red. naukowa Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 12 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność : koncepcja i uwarunkowania rozwoju regionu / 
author Makieła, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu. Zbiór publikacji / 
Red. Nowak, Agnieszka.

Publication year: 2013 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie : nr 1 (1/2009) : Seria: Ekonomia 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007
author Godlewska-Majkowska, Hanna

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 42/2012 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2012 Call number: [05.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje w kapitał ludzki determinantą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu /
author Bagieńska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu /
author Łubkowska, Wioletta.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie modelu biznesu według perspektywy przedsiębiorczej jako determinanta podnoszenia innowacyjności regionu /
author Oliński, Marian.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku /
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania innowacyjne w regionach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - wyniki badań /
author Biadacz, Renata.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu. Zbiór publikacji / 
Red. Nowak, Agnieszka.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod klasyfikacji do oceny zależności między poziomem innowacyjności a rozwojem gospodarczym regionów /
author Strahl, Danuta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu. Zbiór publikacji / 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 272 : Ekonomia 2016 (5) /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 272 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: