Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego
author Kowalczyk, Ryszard

Publication year: 2002 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości
author Piontek, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [05.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monitoring rozwoju zrównoważonego
author Toczyski, Witold

Publication year: 2004 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys strategii rozwoju przemysłu
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia 1(13) 2011 /
[kom. red. Bogusław Fiedor przewodn.]. Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 197 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia 5(17) 2011 /
red. naczelny Fiedor,Bogusław.

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 214 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia 3(24) 2013 /
red. naczelny Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 245 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy produktowo-usługowe jako sposób realizacji rozwoju zrównoważonego w biznesie /
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Marketing i Rynek nr 10/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka światowa w 21 w. - mechanizmy i sprzężenia : praca zbiorowa /  
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2013 Call number: [330.34] Series: Praca Naukowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
Red. naukowy Rękas, Magdalena.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 305 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing 3.0 : nowe podejście do tworzenia wartości / 
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Marketing i Rynek nr 2 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe /  
Red. naukowy Potocki, Jacek.

Publication year: 2013 Call number: [711] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 320 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka (I) : teoria i praktyka / 
author Szymonik, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego /
Red. naukowy Sobczak, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 331 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 8(269)/2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej /
author Chaberek-Karwacka, Grażyna.

Publication year: 2012 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Finance and Banking : The Financial Sector and the Future of the Planet / 
author Jeucken, Marcel.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw : wybrane problemy / 
author Leśniewski, Michał Adam.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2014 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 365 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne : Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych / 
Red. Ochwat, Maria.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Chorzowskie Studia Polityczne, nr 8/2014. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2014 : rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej /  
 

Publication year: 2014 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 361 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu /
 

Publication year: 2015 Call number: [339.923] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych /
Red. Ochwat, Maria.

Publication year: 2014 Call number: [18.0] Series: Chorzowskie Studia Polityczne, nr 8/2014 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój zrównoważony w polityce brytyjskiej nowej Partii Pracy /
author Płachciak, Adam.

Publication year: 2015 Call number: [32] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], nr 254 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Redefinition of the Role of Asia-Pacyfic region in the Global Economy /
 

Publication year: 2014 Call number: [338.22] Series: Prace naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 370 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2015 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 391 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Contribution of cultural and creative industries to the sustainable development of European regions and cities /
author Pięta-Kanurska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 58, nr 1, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja a maksymalizacja i minimalizacja /
author Oleksyn, Tadeusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone zarządzanie strategiczne na przykładzie organizacji ochrony zdrowia /
author Szeptuch, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w koncepcji sustainability - ujęcie funkcjonalne /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe trendy w konsumpcji - odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawno-administracyjne regulacje zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym /
author Niewiadomska, Iwona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 28 / 2012 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego - zastosowanie syntetycznego wskaźnika ALK /
author Koźmiński, Andrzej.

Series: Ekonomista nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie przestrzenią : Poszukiwanie modelu decyzyjnego / 
author Wańkowicz, Wiesław

Series: Zarządzanie Publiczne 3 (37) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim / 
 

Publication year: 2016 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 416 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin : część I - wymiar ekologiczno-środowiskowy / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin : część I - wymiar ekologiczno-środowiskowy / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia /
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: 2016, vol. 4, no. 12 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju /
author Dudzicz, Martyna.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych nr 8 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: