Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw wybrane problemy 
author Leśniewski, Michał Adam

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Aktualne problemy zarządzania organizacjami
red. naukowa Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka a środowisko 11 /
red. naukowy Borys, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju /
author Roszkowska-Mądra, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego Biblioteka regionalisty nr 7 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa Regionum /
Red. nauk. Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką /  
red. naukowa Kryński, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 17 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu /
red. naukowa Wyrzykowska-Antkiewicz, Monika.

Publication year: 2012 Call number: [330.34] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 17 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania /
red. naukowy Dudycz, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław Univerity of Economics nr 262 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 229 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 231 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 225 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundamenty współczesnych państw /
author Izdebski, Hubert.

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 245 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego /
author Zielińska, Anetta.

Publication year: 2013 Call number: [504] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 236 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej /  
red. naukowa Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2008 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekologia i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia /  
Red. Wnuk, Zygmunt.

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju : przewodnik dla nauczycieli /  
 

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał relacyjny banku : t. 3 : ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami /  
author Marcinkowska, Monika.

Publication year: 2013 Call number: [336.71] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka (I) : teoria i praktyka / 
author Szymonik, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Markowe produkty turystyczne /
Red. Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekomiasta - futuryzm staje się rzeczywistością /
author Dembińska, Izabela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich cennych przyrodniczo w polityce ich rozwoju /
author Zwolińska-Ligaj, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii /  
 

Publication year: 2013 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 288 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Poziom ładu przestrzenno-środowiskowego gmin wiejskich w zrównoważonym rozwoju na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego /
author Pawlewicz, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 39/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością
author Pawłowicz, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska w Polsce : studium prawno-politologiczne 
author Stochlak, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe 
author Czech, Ewa Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce
author Giordano, Klaudia

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym
author Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w gminach województwa śląskiego : monografia 
author Szewczyk, Paweł.

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja rozwoju zrónoważonego i trwałego Polski
author Piontek, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [05.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
author Ciechanowicz-Mclean, Janina

Publication year: 2001 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: