Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i
author Zając, Justyna

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzielenie się światem
author Carley, Michael

Publication year: 2000 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości i bariery rozwoju regionu
red. naukowa Czudec, Adam

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w systemie prawa
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń w polityce gospodarczej The space in economic policy 
red. naukowa Tarajkowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian
red. naukowa Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzielenie się światem /
author Carley, Michael

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju
author Kiełczewski, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju
red. naukowy Jeżowski, Piotr.

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
red. naukowa Kostka, Mestwin Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu Prace Naukowe nr 40 Uniwersytetu Ekonomicznego we 
author Skowrońska, Agnieszka.

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia zrównoważonego rozwoju teoria i praktyka 
author Rogall, Holger

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego /
author Niezgoda, Agnieszka.

Publication year: 2006 Call number: [338.48] Series: Prace Habilitacyjne ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 24 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny /
red. naukowy Heffner, Krystian.

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
red. naukowa Czaplicka, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ zewnętrznych uwarunkowań na realizację zintegrowanej perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa : Monografie i Opracowania 578 / 
author Leśniak-Łebkowska, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i
red. naukowa Brocka-Palacz, Bogumiła

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw wybrane problemy 
author Leśniewski, Michał Adam

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka a środowisko 11 /
red. naukowy Borys, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju /
author Roszkowska-Mądra, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką /  
red. naukowa Kryński, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu /
red. naukowa Wyrzykowska-Antkiewicz, Monika.

Publication year: 2012 Call number: [330.34] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 17 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania /
red. naukowy Dudycz, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław Univerity of Economics nr 262 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 229 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 231 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 225 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundamenty współczesnych państw /
author Izdebski, Hubert.

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 245 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego /
author Zielińska, Anetta.

Publication year: 2013 Call number: [504] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 236 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej /  
red. naukowa Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2008 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekologia i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia /  
Red. Wnuk, Zygmunt.

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju : przewodnik dla nauczycieli /  
 

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał relacyjny banku : t. 3 : ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami /  
author Marcinkowska, Monika.

Publication year: 2013 Call number: [336.71] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: