Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych /
author Zrałek, Jolanta.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i rachunkowości
author Stępień, Marta

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mobilność Europy w pierwszej dekadzie XXI wieku
author Motowidlak, Urszula

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Łańcuch logistyczny i cykl życia produktu w zrównoważonym rozwoju /
author Ziemkowski, Maciej.

Series: Przyczynki do badania zjawisk demograficzno-ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 68 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju a idea "stanu stacjonarnego" /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 2(34) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka logistyczna państwa w kontekście zrównoważonego rozwoju /
author Skowrońska, Agnieszka.

Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola banków w rozwoju zrównoważonym
author Buszko, Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekomiasta - futuryzm staje się rzeczywistością /
author Dembińska, Izabela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich cennych przyrodniczo w polityce ich rozwoju /
author Zwolińska-Ligaj, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom ładu przestrzenno-środowiskowego gmin wiejskich w zrównoważonym rozwoju na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego /
author Pawlewicz, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 39/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy produktowo-usługowe jako sposób realizacji rozwoju zrównoważonego w biznesie /
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Marketing i Rynek nr 10/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing 3.0 : nowe podejście do tworzenia wartości / 
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Marketing i Rynek nr 2 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Contribution of cultural and creative industries to the sustainable development of European regions and cities /
author Pięta-Kanurska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 58, nr 1, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja a maksymalizacja i minimalizacja /
author Oleksyn, Tadeusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone zarządzanie strategiczne na przykładzie organizacji ochrony zdrowia /
author Szeptuch, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w koncepcji sustainability - ujęcie funkcjonalne /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe trendy w konsumpcji - odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawno-administracyjne regulacje zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym /
author Niewiadomska, Iwona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 28 / 2012 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego - zastosowanie syntetycznego wskaźnika ALK /
author Koźmiński, Andrzej.

Series: Ekonomista nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie przestrzenią : Poszukiwanie modelu decyzyjnego / 
author Wańkowicz, Wiesław

Series: Zarządzanie Publiczne 3 (37) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin : część I - wymiar ekologiczno-środowiskowy / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin : część I - wymiar ekologiczno-środowiskowy / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju /
author Dudzicz, Martyna.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych nr 8 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjne uwarunkowania zarządzania zasobami kadrowymi w przedsiębiorstwach w kontekście dostępu do rynku pracy /
author Skowron-Grabowska, Beata.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Downshifting - koncepcja nowego stylu życia w małym mieście /
author Zadęcka, Ewa

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analysis of Research and Development Sector in Podlaskie Province and Its Potential of Development /
author Skibicka-Sokołowska, Elwira.

Series: Optimum nr 5(65) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i jego znaczenie dla stabilności sektora bankowego /
author Zioło, Magdalena.

Series: Problemy zarządzania nr 1(66) cz.2 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza i ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie /
author Kurowicka, Ewelina.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony luksus - wyzwanie i szansa dla przedsiębiorstw działających na rynku dóbr luksusowych /
author Dryl, Wioleta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zmian organizacyjnych /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: