System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie : miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa / 
Red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie i jego perspektywy, nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo współczesnego świata
author Olszewski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne
author Pietraś, Marek

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka 
author Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego : 2006 
 

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polska w niepewnym świecie
author Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie powstrzymywania : analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny 
author Gaddis, John Lewis

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : uwarunkowania - struktury - funkcjonowanie / 
author Słomczyńska, Irma

Publication year: 2007 Call number: [12.] [12.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku
author Kosta, Raul Andrzej

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

International Organizations : Perspectives on governance in the twenty-first century 
author Pease, Kelly-Kate S.

Publication year: 2008 Call number: [A/02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Global Security Governance : competing perceptions of security in the 21st century 
author Kirchner, Emil J.

Publication year: 2007 Call number: [A/18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe po Zimnej Wojnie
author Zięba, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja w XXI wieku : Gracz światowy czy koniec gry? 
author Bryc, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe : Księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz 
author Menkes, Jerzy.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja polityki światowej : Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych 
author Baylis, John

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich
Redaktor Gryz, Jarosław

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego
author Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat współczesny : wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bez strategii : bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego 
author Kamiński, Antoni Z.

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : wyzwania i zagrożenia XXI wieku 
author Olszewski, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [18.D] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

NATO w dobie transformacji : globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana 
author Mickiewicz, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne
author Gemechu, Degefe Kebede

Publication year: 2009 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989 
author Kupiecki, Robert

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

NATO w dobie transformacji : siły zbrojne w transatlantyckim systemie bezpieczeństwa początku XXI wieku 
author Kubiak, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Security in the new Europe
author Cottey, Andrew

Publication year: 2007 Call number: [A/18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska-Niemcy : tożsamości i kryteria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich : Deutschland-Polen : kollektive identitaten und sicherheitskriterien in den transatlantischen beziehungen 
author Dębski, Sławomir

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009
author Jaskiernia, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa w Polsce
author Żurkowska, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Broń i dyplomacja : eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych 
author Zachara, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat 
author Liedel, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
author Potyrała, Anna

Publication year: 2010 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego
author Kozub, Marian

Publication year: 2010 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku
author Soja, Małgorzata

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo Polski : historia i współczesność 
author Antonowicz, Lech

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu 
author Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku : wybrane problemy 
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2010 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: