Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna / 
 

Publication year: 2013 Call number: [327] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Terroryzm międzynarodowy /
author Aleksandrowicz, Tomasz R.

Publication year: 2015 Call number: [327] Series: Bezpieczeństwo dziś i jutro Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe /
 

Publication year: 2004 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa /
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Realist Idea(l)s of Contemporary European Security : Offence-Defence Balancing Act Yesterday, Today, and... Tomorrow? / 
author Tyushka, Andriy.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Bezpieczeństwo i prawa człowieka Nr 7 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korea Północna - państwo totalitarne zagrażające bezpieczeństwu globalnemu : zarys problemu /  
author Bartuś, Alicja.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Bezpieczeństwo i prawa człowieka Nr 7 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń = The EU's security managament towards global threats /  
Redaktor Lisiecki, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm międzynarodowy /
author Aleksandrowicz, Tomasz R.

Publication year: 2015 Call number: [18.D] Series: Bezpieczeństwo Dziś i Jutro Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich /
author Robel, Jakub.

Publication year: 2016 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa /
Redaktor Zawadzki, Józef

Publication year: 2016 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja / 
Redaktor Liedel, Krzysztof

Publication year: 2017 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolny handel i szybki rozwój : współczesne priorytety w gospodarce światowej / 
 

Publication year: 2016 Call number: [339.9] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 448. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy. Praca zbiorowa. T. 2 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie /
Redaktor Kubaczyk, Tadeusz.

Publication year: 2016 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna : bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego / 
 

Publication year: 2017 Series: Samorząd Terytorialny w XXI Wieku Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna polityka bezpieczeństwa : aspekty polityczne, gospodarcze i militarne / 
 

Publication year: 2016 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cyberterrorism as a Modern Security Threat /
author Majdan, Paweł.

Series: Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 72, nr 1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna / 
 

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potęgometria. T.2 /
 

Publication year: 2015 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terroryzm islamski a bezpieczeństwo globalne /
author Kasperska-Kurzawa, Kamila.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Zagrożenia bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku Nr 11 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

NATO w kształtowaniu i kreowaniu środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego /
author Mróz-Jagiełło, Anna.

Publication year: 2016 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności /
 

Publication year: 2016 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 1(56) 2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Quest : Energy, Security, and the Remaking of the Modern World / 
Autor Yergin, Daniel.

Publication year: 2012 Call number: [A/15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa /
author Stańczyk, Jerzy.

Publication year: 2017 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce : ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne : analiza, modele i schematy, ramy programowe i prawne, przeglądowe zestawienie bibliograficzne / 
author Rydlewski, Grzegorz

Publication year: 2017 Call number: [355] Series: Securitas et Societas Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2002 Call number: [327] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich /
 

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego /
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności /
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. 
 

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. 
 

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wojny przyszłości : doktryna, technika, operacje militarne / 
Autor Wrzosek, Marek.

Publication year: 2018 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo ekonomiczne : casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 / 
author Zawadzki, Józef

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym w latach 2010-2015 w publikacjach i analizach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 
Autor Koziej, Stanisław.

Publication year: 2017 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesny ład międzynarodowy : dynamika przemian / 
 

Publication year: 2018 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo ekonomiczne : casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 / 
Autor Zawadzki, Józef.

Publication year: 2016 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państwa Europy Zachodniej na przełomie XX i XIX wieku /
Autor Szkurłat, Izabela.

Publication year: 2018 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej /
Autor Aleksandrowicz, Tomasz R.

Publication year: 2018 Call number: [12.0] Series: Bezpieczeństwo Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo ekonomiczne : casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 / 
author Zawadzki, Józef.

Publication year: 2016 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: