Bałtyckie i wschodnie pogranicze Unii Europejskiej wybrane zagadnienia Baltic and Eastern borderland of the European Union 
red. naukowa Teichmann, Eufemia

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw
red. naukowa Szablewski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia infrastruktury transportowej w
author Koziarski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra gospodarka
red. naukowy Kwiatkowski, Stefan

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracja kapitału w globalnej gospodarce
red. naukowa Szablewski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane międzynarodowe rynki towarowe
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka energetyczna w erze malejącej podaży ropy
author Gwiazda, Adam

Series: Wspólnoty Europejskie nr 4 (197) lipiec/sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży studium przypadku PKN Orlen 
author Klimczak, Karol M.

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości zmniejszenia zależności energetycznej
author Kotlewski, Dariusz C.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii
author Potocki, Wojciech

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w
author Ślusarczyk, Zenon

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska misja w Iraku implikacje dla Iraku i Polski 
author Jureńczyk, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki 
red. naukowa Panfil, Marek

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i geopolityka dokąd zmierza świat? 
author Białek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość azjatyckich tygrysów : zagrożenia i wyzwania / 
Red. Marszałek-Kawa, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Biblioteka Azji i Pacyfiku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krew i nafta : niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej 
author Klare, Michael T.

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą
author Dębowski, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [15.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie energetyczne
author Chmielniak, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej
author Gawrycki, Marcin Florian

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja, ropa, polityka
author Chalupec, Igor

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? 
author Białek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw
author Szablewski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Energy security : the external legal relations of the European Union with major oil- and gas-supplying countries : Modern Studies in European Law: Volume 16 
author Haghighi, Sanam S

Publication year: 2007 Call number: [A/15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Environmental politics : scale and power 
author O'Lear, Shannon

Publication year: 2010 Call number: [A/15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
author Mysona, Mieczysław

Publication year: 1968 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Leksykon historii Europy XX wieku : 1900-2004 
author Cook, Chris

Publication year: 2004 Call number: [19.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw
author Szablewski, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niekonwencjonalne źródła ropy i gazu : doświadczenia amerykańskie / . 
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2013 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji : poradnik / 
author Podniało, Alfred.

Publication year: 2002 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Absolutna dominacja : totalitarna demokracja w nowym porządku świata / 
author Engdahl, William.

Publication year: 2015 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne /
author Bartodziej, Gerhard.

Publication year: 2009 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Asymetria relacji cen paliw płynnych w Polsce i cen ropy naftowej /
author Socha, Robert.

Series: Gospodarka Narodowa nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Energetyka : wyzwania prawno-instytucjonalne / 
 

Publication year: 2016 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski : uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne / 
Autor Motowidlak, Urszula

Publication year: 2016 Call number: [21.0] Series: Ekonomia - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii praktyce organizacji międzynarodowych /
 

Publication year: 2016 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2015/16 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
 

Publication year: 2016 Call number: [18.0] Series: Rocznik Strategiczny, T. 21 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2014/15 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
 

Publication year: 2015 Call number: [18.0] Series: Rocznik Strategiczny, T. 20 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak dodać gazu :. uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju rynku gazu w Polsce / 
author Szyjko, Cezary Tomasz

Publication year: 2012 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: