Koncepcje człowieka i organizacji. W kierunku organizacji usługowej /
author Bartkowiak, Grażyna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja multiusługowa /
author Panasiuk, Aleksander.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ingracjacja jako źródło nieetycznych postaw pracowników organizacji usługowych : (próba zarysowania obszaru badawczego na przykładzie marketingu relacyjnego) 
author Wolska, Grażyna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka partnerska jako forma działalności
author Jurczak, Grzegorz

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie
author Krwawicz, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (52) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw usługowych
author Skowronek-Mielczarek, Anna

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola strategii przełomu Six Sigma w uzyskiwaniu oszczędności w procesach wytwórczych i usługowych
author Ziółkiewicz, Marek

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2010 (20) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczny wymiar wieloaspektowego podejścia do przedsiębiorczości usługowej /
author Skąpska, Elżbieta.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza cyklu życia współdziałania przedsiębiorstwa usług logistycznych /
author Przybylska, Edyta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy nr 11 / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkoła jako organizacja usługowa /
author Fazlagić, Jan.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekt poznawczy nowego paradygmatu zarządzania organizacjami usługowymi i procesu jego formułowania /
author Oczachowski, Dariusz.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prokonsumencka orientacja polskch przedsiębiorstw
author Skąpska, Elżbieta

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja przedsiębiorstw usługowych na wiedzę a orientacja przedsiębiorstw przemysłowych na wiedzę /
author Mazur, Jolanta.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od kryzysu do upadłości przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem branzy usługowej /
author Porada-Rochoń, Małgorzata.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie segmentacji rynku w działalności przedsiębiorstw usługowych w świetle badań /
author Rawski, Marek.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys pozytywnej teorii usług z jej odniesieniem do organizacji usługowej /
author Rogoziński, Kazimierz.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce
author Nowacki, Robert

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płaszczyzny integrowania działań przedsiębiorstwa
author Węgrzyn, Bogusław

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2011 [24] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych
author Gutowski, Tomasz.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena działania systemu logistycznego przedsiębiorstwa usługowego /
author Tyc-Szmil, Karolina.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia dla polskich firm usługowych w
author Rogowska-Rajda, Beata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby ludzkie jako jeden z czynników determinujących innowacyjność przedsiębiorstw usługowych /
author Tokarz, Anna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja funkcjonalnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem usługowym na podstawie analizy dorobku marketinu usług /
author Zeller, Paweł.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki przekształcenia usługowych przedsiębiorstw wielozakładowych w struktury holdingowe w świetle badań empirycznych /
author Lubomska-Kalisz, Jolanta.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania marką przez francuskie firmy usługowe w Polsce /
author Grębosz, Magdalena.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miedzynarodowe strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych /
author Mazur, Jolanta.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 19 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Advertising Activity Management at Service
author Nowacki, Robert

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w przedsiębiorstwach usługowych /
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Characteristics of Knowledge Management Processes in the Polish Service Industry Companies /
author Soniewicki, Marcin.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w przedsiębiorstwach usługowych /
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika i poziom innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce /
author Tajer, Sławomir.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Industry factors in company's internationalization degree /
author Mroczek-Dąbrowska, Katarzyna.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje marketingowe w organizacjach przemysłowych i usługowych /
author Baruk, Jerzy.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w firmach usługowych (wybrane zagadnienia) /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrożenie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie usługowym /
author Haręża, Agata

Series: Controlling i Zarządzanie 2(16) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi a łańcuch wartości przedsiębiorstw przemysłowych : aspekty teoretyczne /  
author Stefaniak, Joanna

Series: Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurenyjności gospodarki lokalnej i krajowej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 76, nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: