Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek : prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : nr 990 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje finansowe firmy : Metody analizy
author Kowalczyk, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce : wybrane aspekty 
author Pruchnicka-Grabias, Izabela

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami
author Rutkowski, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim
author Krzemińska, Danuta.

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
author Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
author Kaszuba, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zeszyty naukowe 127 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce
author Lisowski, Jacek

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Faktoring
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa
author Krzemińska, Danuta.

Publication year: 2002 Call number: [07.B] [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami
author Rutkowski, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Faktoring
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2005 Call number: [03.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia do oceny i analizy przedsiębiorstw
author Jesus, Ilisio Manuel De

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rynku ubezpieczeniowego w Polsce : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 14 rok 2001 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Informacje w strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa : Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 17/2004 
 

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie przedsiębiorstwa : ujęcie teoretyczno-praktyczne /  
Red. Szlęzak-Matusewicz, Joanna.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Płynność finansowa przedsiębiorstwa : istota, pomiar, zarządzanie / 
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2015, vol. 3, no. 2 / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: vol. 3, no. 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyt kupiecki w Polsce : determinanty popytowe i podażowe / 
Autor Becella, Adrian

Publication year: 2019 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: