Fuzje giełd - giełda fuzji
author Winkler-Drews, Tadeusz

Series: Master of Business Administration nr 3 (98) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie wartości rynkowej inwestycji w formie
author Sokół, Aneta

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość
author Czerwonka, Leszek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Skuteczność fuzji i przejęć w procesie konsolidacji
author Kowalska, Beata

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyczne modele fuzji endogenicznych
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń
author Lemkowska, Malwina

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia sposobem generowanie zysku na przykładzie światowego przemysłu kolejowego i samochodowego /
author Dinges, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 2 / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie projektami
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne wybrane aspekty 
red. naukowa Uziębło, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrona przed wrogim przejęciem jak ochronić swój biznes 
author Szymański, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami przejęć i fuzji /
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola fuzji i przejęć w rozwoju organizacji (na
author Demby, Tadeusz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne wybrane aspekty 
red. naukowa Uziębło, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy fuzji i przejęć w europejskiej bankowości : kontynuacja długoterminowego trendu /  
author Figna, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Nr 8 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy 
author Koralewski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Empiryczna weryfikacja czynników sprawczych
author Sokół, Aneta

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dywersyfikacja strategia rozwoju przedsiębiorstwa 
author Chwistecka-Dudek, Halina

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami współczesne wyzwania teorii i praktyki Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami i wycena firmy
author Machała, Robert

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia w Chinach. Aktualny rozwój rynku i
author Kowalczyk, Tomasz

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym : motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury / 
author Zadora, Halina.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością spółki kapitałowej : podręcznik akademicki /  
red. Bielecki, Jan Krzysztof.

Publication year: 2012 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw / Zeszyty Naukowe nr 515 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 13 Czas na pieniądz 
author Wiśniewski, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF / regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy 
author Koralewski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, tom I. Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe-aktualne wyzwania : zarządzane kryzysem w organizacjach gospodarczych /  
red. naukowy Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 10, z. 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa /
Red. Wrońska-Bukalska, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Księgowość dla nieksięgowych
author Mott, Graham

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
author Pomykalska, Bożyna

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami i wycena firmy : 2008 
author Machała, Robert

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko : procesy : systemy : zasoby 
author Kardas, Jarosław S.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce
author Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowa obsługa przedsiębiorstw
author Dahmen, Andreas

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF 
author Koralewski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia : perspektywa międzynarodowa 
author Porada-Rochoń, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa
author Nita, Bartłomiej

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: