Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony
author Zyguła, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami i wycena firmy
author Machała, Robert

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm
author Kozina, Andrzej.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacje przedsiębiorstw aspekty podatkowe 
author Nawrot, Rafał Aleksander

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami i wycena firmy
author Machała, Robert

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wrogie przejęcia jako sposób poprawy efektywności
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia
red. naukowa Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej Studia i Materiały Master of Business Administration 
red. naukowy Orłowska, Renata

Publication year: 2003 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transgraniczne fuzje i przejęcia drogą wzrostu
author Nowicka-Skowron, Maria

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncentracja przedsiębiorstw w Polsce
author Sokół, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość
author Czerwonka, Leszek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność fuzji i przejęć w procesie konsolidacji
author Kowalska, Beata

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrona przed wrogim przejęciem jak ochronić swój biznes 
author Szymański, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy 
author Koralewski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dywersyfikacja strategia rozwoju przedsiębiorstwa 
author Chwistecka-Dudek, Halina

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami współczesne wyzwania teorii i praktyki Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami i wycena firmy
author Machała, Robert

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia w Chinach. Aktualny rozwój rynku i
author Kowalczyk, Tomasz

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością spółki kapitałowej : podręcznik akademicki /  
red. Bielecki, Jan Krzysztof.

Publication year: 2012 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF / regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy 
author Koralewski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce /
Autor Grobelny, Przemysław

Publication year: 2018 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: