Wybrane motywy fuzji i przejęć w praktyce
author Gąsior-Żarska, Aleksandra

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyczne modele połączeń przedsiębiorstw uwzględniające czynniki menedżerski
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kosekwencje łączenia spółek kapitałowych przez przejęcie w podatku od towarów i usług
author Rózga, Anna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 7-8 (155-156) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola fuzji i przejęć w Unii Europejskiej na przykładzie UCI/HVB /
author Zabłocka, Adriana.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 4 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju rynku fuzji i przejęć w Polsce
author Kędzierska-Szczepaniak, Angelika

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola funkcji personalnej w procesie tworzenia i realizacji międzynarodowych fuzji i przejęć /
author Schroeder, Jerzy.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia wrogich przejęć w Europie /
author Czerwiński, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 4 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony
author Zyguła, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Senior Management's Delf-Interest in the Conduct of Actual Versus Stated Impacts and Moral Hazard 
author Levis, Alfred

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (83)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm
author Kozina, Andrzej.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wrogie przejęcia jako sposób poprawy efektywności
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne problemy przejęć i fuzji : metody ich rozwiązywania /  
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak udzielać doskonałycj rad
author Wasserstein, Bruce

Series: Harvard Business Review Polska nr 6 (76) - czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transgraniczne fuzje i przejęcia drogą wzrostu
author Nowicka-Skowron, Maria

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncentracja przedsiębiorstw w Polsce
author Sokół, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje giełd - giełda fuzji
author Winkler-Drews, Tadeusz

Series: Master of Business Administration nr 3 (98) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie wartości rynkowej inwestycji w formie
author Sokół, Aneta

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość
author Czerwonka, Leszek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność fuzji i przejęć w procesie konsolidacji
author Kowalska, Beata

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyczne modele fuzji endogenicznych
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia sposobem generowanie zysku na przykładzie światowego przemysłu kolejowego i samochodowego /
author Dinges, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 2 / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami przejęć i fuzji /
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola fuzji i przejęć w rozwoju organizacji (na
author Demby, Tadeusz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy fuzji i przejęć w europejskiej bankowości : kontynuacja długoterminowego trendu /  
author Figna, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Nr 8 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Empiryczna weryfikacja czynników sprawczych
author Sokół, Aneta

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia w Chinach. Aktualny rozwój rynku i
author Kowalczyk, Tomasz

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres interlockingu dyrektorskiego w procesach przejęć przedsiębiorstw /
author Stankiewicz-Mróz, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw technologicznych /
author Korpus, Joanna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki cyfrowej /
author Korpus, Joanna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw technologicznych /
author Korpus, Joanna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki cyfrowej /
author Korpus, Joanna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: