Księgowość dla nieksięgowych
author Mott, Graham

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
author Pomykalska, Bożyna

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami i wycena firmy : 2008 
author Machała, Robert

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko : procesy : systemy : zasoby 
author Kardas, Jarosław S.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce
author Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowa obsługa przedsiębiorstw
author Dahmen, Andreas

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF 
author Koralewski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia : perspektywa międzynarodowa 
author Porada-Rochoń, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa
author Nita, Bartłomiej

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria kreowania wartości : dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć : w polskim sektorze bankowym : monografie 
author Korzeb, Zbigniew.

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw : część II 
author Zachorowska, Alfreda.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczo-polityczne problemy współczesnej gospodarki : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom 9/2011 
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym : motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
author Zadora, Halina.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw : w skali narodowej i europejskiej 
author Bogus, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i firma
author Davis, Edward W.

Publication year: 1997 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie kapitałów
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : tom 1: firma na rynku globalnym : podręcznik dla studentów MBA 
 

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketingowa strategia firmy typu holdingowego : część II : strategia działalności gospodarczej i strategia marketingowa 
author Kassay, Stefan

Publication year: 2003 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy konsolidacyjne Raiders and Targets w polskich instytucjach finansowych
author Poteraj, Jarosław

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : czego nie uczą w szkołach biznesu 
author Owen, Jo

Publication year: 2003 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw : w świetle Strategii Lizbońskiej 
author Bieliński, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejęcia i fuzje : wpływ na wartośc firm : 2005 
author Machała, Robert

Publication year: 2005 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejęcia i fuzje : wpływ na wartośc firm : 2006 
author Machała, Robert

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i praktyczne / 
 

Publication year: 2006 Call number: [07.B] Series: Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 40 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : wskaźniki i decyzje w zarządzaniu / 
Autor Pomykalska, Bożyna

Publication year: 2017 Series: Przedsiębiorstwo - PWN Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce /
Autor Grobelny, Przemysław

Publication year: 2018 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: