Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych
author Kasprowicz-Stępień, Alicja

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Władze publiczne wobec kryzysu gospodarczeg
author Grosse, Tomasz Grzegorz

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansyzacja gospodarki
author Ratajczak, Marek

Series: Ekonomista nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zjawisko integracji w sektorze bankowo-finansowym
author Korenik, Dorota.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w obsłudze sektora finansów publicznych /
author Białończyk, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 19/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsekwencje społeczne neoliberalnego modelu sektora sinansowego : wybrane aspekty / 
author Adamczyk, Stanisław Jan.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (57) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego /
author Hryckiewicz, Aneta.

Series: Ekonomista nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cele gospodarowania a finansyzacja gospodarki : teoretyczne podłoże kryzysu kapitalistycznej gospodarki rynkowej / 
author Miszewski, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 54, nr 3 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dlaczego tylko odkrywać? : lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej / 
author Belka, Marek.

Series: Ekonomista nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawiedliwość ogranicza nieczyste zyski w transakcjach rynkowych /
author O'Boyle, Edward J.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Bogucka, Iwona E.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność sektorów finansowych w Polsce w latach 2006-2010 /
author Szczepaniak, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 32 / 2012 Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja sektora finansowego : tendencja one-shop finance /  
author Marcinkowska, Monika.

Series: Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości Zeszyty Naukowe [Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości] nr 2 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykluczenie kredytowe jako istotny czynnik rozwoju instytucji parabankowych /
author Domańska-Szaruga, Beata.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: