Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization : second edition 
author Crane, Andrew

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zrównoważony rozwój
author Papuziński, Andrzej

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju
author Kiełczewski, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna metodologia nauk ekonomicznych
author Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.

Publication year: 2008 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The European Union and world sustainable development : visions of leading policy makers and academics : L'Union européenne et le développement durable du monde : la vision des leaders politique et académiques 
 

Publication year: 2008 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O turystyce i rekreacji : studia i szkice 
author Krawczyk, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju : Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : nr 40 
author Skowrońska, Agnieszka.

Publication year: 2009 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów 
author Barański, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rada Europy : 800 milionów Europejczyków 
 

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów : tom 1 : problemy ogólnopaństwowe i sektorowe 
author Poskrobko, Bazyli.

Publication year: 2009 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju
author Kiełczewski, Dariusz

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy
author Sidorczuk-Pietraszko, Edyta

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju
author Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w systemie prawa
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy : informatyka w nauce, dydaktyce i praktyce gospodarczej : nr 19/2008 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
author Olszak, Celina M.

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 4/2010 : CD 1 
 

Publication year: 2010 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 4/2010 : CD 2 
 

Publication year: 2010 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych
author Kopeć, Marcin

Publication year: 2010 Call number: [15.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyrodnicza konkurencyjność regionów
author Kruk, Hanna

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego
author Urbaniec, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania
author Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce
author Niemiec, Witold

Publication year: 2010 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej 
author Wysokińska, Zofia

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość
author Mellor, Robert B.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany klimatyczne : przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka 
author Cowie, Jonathan

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce
author Kronenberg, Jakub.

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego
author Kozłowski, Stefan

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska : problemy, korzyści, zagrożenia : Łódź, 19-21 czerwca 2000 r. : tom 1 
author Burchard-Dziubińska, Małgorzata.

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska : problemy, korzyści, zagrożenia : Łódź, 19-21 czerwca 2000 r. : tom 2 
author Burchard-Dziubińska, Małgorzata.

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia zrównoważonego rozwoju : materiały do studiowania 
author Poskrobko, Bazyli.

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia zrównoważonego rozwoju : zarys problemów badawczych i dydaktyki 
author Poskrobko, Bazyli.

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki stymulujące rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce
author Cichy, Lucyna

Publication year: 2008 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój : terenów przygranicznych 
author Kościk, Bogdan

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środowisko i rozwój : nr 21 (1/2010) 
author Kotowski, Włodzimierz

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / 
author Rogall, Holger

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju : rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport : odpowiedzialny biznes w Polsce 2011 : dobre praktyki 
 

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dalej>>
Languages: