Sustainable Development in the Retail Sector - a Local Perspective /
author Stefańska, Magdalena.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych typu eScop /
author Marciniak, Stanisław.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność surowcowa w Polsce : wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym / 
author Grodkiewicz, Piotr.

Publication year: 2015 Call number: [21.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności /
author Dani, Samir.

Publication year: 2016 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony model działania spółdzielczej instytucji finansowej w Polsce /
author Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (69) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Development as the Concept of World Economy Development from Contemporary Macroeconomics Perspective /
author Dokurno, Zbigniew

Series: Gospodarka Narodowa nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W stronę zrównoważonego rozwoju /
author Michalski, Ryszard

Publication year: 2015 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformation of historical cities' functions in the context of tourism and sustainability = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego / 
 

Publication year: 2012 Call number: [A/15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Implementing the Principles of Sustainability in Automotive Companies /
author Stoeck, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Development in the Baltic Sea Region - Focus on Education : Studia Periegetica nr 1(15) / 2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Sustainable Development in the Baltic Sea Region Studia Periegetica nr 1(15) / 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne miasto jako środowisko życia człowieka zintegrowane z przyrodą = The modern city as a human environment integrated with nature / 
 

Publication year: 2015 Call number: [15.F] Series: Nauki Techniczne - Architektura /Politechnika Świętokrzyska. Monografia - Politechnika Świętokrzyska. Architektura 2/2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gaz łupkowy w Polsce a "przekleństwo zasobów naturalnych" /
author Kronenberg, Jakub.

Series: Ekonomista nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Development in the Baltic Sea Region - Focus on Education : Studia Periegetica nr 1(15)/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin: część I - wymiar ekologiczno-środowiskowy / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość jako determinanta jakości życia mieszkańców wielkiego miasta : (na przykładzie zbiorowości wrocławian) /  
author Majkut, Robert.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 22 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe nurty w etycznej refleksji o biznesie międzynarodowym /
author Kamiński, Jacek.

Series: Marketing i Rynek nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmat zrównoważonego rozwoju a współczesna makroekonomia : ujęcie epistemologiczne / 
author Fiedor, Bogusław.

Series: Ekonomista nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny /
author Rutkowski, Wiktor.

Series: Ekonomista nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin: część II - wymiar ekonomiczny i społeczny / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Development in the Baltic Sea Region - Focus on Education /
 

Publication year: 2016 Call number: [17.A] Series: Studia Periegetica, nr 1 (15)/2016 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka regionalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2016 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 433 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku /
 

Publication year: 2016 Call number: [368] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 415 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling /
 

Publication year: 2016 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 424 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym / 
 

Publication year: 2016 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 417 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gnim : część II - wymiar ekonomiczny i społeczny / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku = Sustainable design as the paradigm of the shaping of the space in the 21st century / 
 

Publication year: 2016 Call number: [15.F] Series: Nauki Techniczne - Politechnika Świętokrzyska. Architektura i Urbanistyka Monografia - Politechnika Świętokrzyska. Architektura ; 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie /
 

Publication year: 2009 Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 48 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biblioteka Regionanalisty nr 14 (2014) /
 

Publication year: 2014 Call number: [332] Series: Biblioteka Regionalisty [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no. 12 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Development : a Challenge for Logistics Processes in Modern Enterprises / 
author Zuzek, Dagmara K.

Series: Ekonomista nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 2 (80) 2016 /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 2(80) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable development strategies of small and medium-sized enterprises in Portugal and Poland /
author Duarte, Nelson.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje cenowe w rolnictwie a koncepcja zrównoważonego rozwoju na przykładzie produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych /
author Kułyk, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Outsourcing - the Sustainable Philosophy Influence on the Outsourcing Process /
author Brzeziński, Stanisław.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunek polskiej polityki paliwowo-energetycznej w warunkach zrównoważonego rozwoju /
author Smolorz, Bogumiła.

Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / Przedsiębiorstwo XXI wieku w sieci powiązań nr 17 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość / 
 

Publication year: 2015 Call number: [07.B] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 396 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM (The Sustainable Enterprise Value Map) Tool /
author Cholewa-Wójcik, Agnieszka

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji /
author Maciaszczyk, Magdalena

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Slow Food w gastronomii w kontekście zrównoważonego rozwoju /
author Stangierska, Dagmara.

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie grupy Accor /
author Świstak, Ewa

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: