Scenariusze zrównoważonwego rozwoju obszarów wiejskich
author Siekierski, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe tendencje w budownictwie zrównoważone obiekty budowlane 
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena spójności polityki ekologicznej i
author Kulas, Ilona

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w systemie prawa
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing zrównoważony jako źródło przewagi
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas na rozwój. Człowiek, społeczność, organizacj.
author Platonoff, Alberto Lozano

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu Zeszyty Naukowe AE Kraków Seria Spec.Monogr.nr 145 
author Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Firma zrównoważonego rozwoju jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem 
author Laszlo, Chris

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia zrównoważonego rozwoju teoria i praktyka 
author Rogall, Holger

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (45) 2010 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(45) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja trwałego rozwoju /
author Dobrzańska, Bożena M.

Series: Optimum nr 1(21) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialny biznes Czas próby 
 

Series: Harvard Business Review Polska dodatek 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne 
author Górka, Kazimierz.

Publication year: 2001 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport w aspekcie zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego /
author Kusztal, Jerzy.

Series: Komunikacja i jej funkcje w województwie śląskim Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Redefinicja celu wspólczesnego przedsiębiorstwa
author Jamka, Beata

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (141) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej
author Kryk, Barbara.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich /
red. naukowy Kapusta, Franciszek

Publication year: 2008 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1192 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w kontekście filozofii
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable personnel - pracownicy przedsiębiorstwa
author Pabian, Arnold.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (82)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w koncepcji sustainability
author Pabian, Arnold.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Lorek, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szanse zrównoważonego rozwoju Polski w obliczu globalizacji i członkostwa w Unii Europejskiej /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka
red. Papuziński, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw wybrane problemy 
author Leśniewski, Michał Adam

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42/2012 
Red. nauk. Filipiak, Beata

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami /  
 

Publication year: 2013 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 277 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie : Studia Ekonomiczne nr 143 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie nr 143 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników.
author Czop, Katarzyna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (152) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje sustainability przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu pozaekonomicznego /
author Chodyński, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych /
author Siuta-Tokarska, Barbara.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 284 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego /
 

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 281 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka turystyczna /
 

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Corporate social responsibility : reading and cases in a global context 
author Crane, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dalej>>
Languages: