Zrównoważony rozwój w systemie prawa
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu Zeszyty Naukowe AE Kraków Seria Spec.Monogr.nr 145 
author Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ochrona środowiska Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne 
author Górka, Kazimierz.

Publication year: 2001 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej
author Kryk, Barbara.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Lorek, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 284 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój
author Papuziński, Andrzej

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rada Europy : 800 milionów Europejczyków 
 

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy
author Sidorczuk-Pietraszko, Edyta

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w systemie prawa
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce
author Niemiec, Witold

Publication year: 2010 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska : problemy, korzyści, zagrożenia : Łódź, 19-21 czerwca 2000 r. : tom 1 
author Burchard-Dziubińska, Małgorzata.

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska : problemy, korzyści, zagrożenia : Łódź, 19-21 czerwca 2000 r. : tom 2 
author Burchard-Dziubińska, Małgorzata.

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środowisko i rozwój : nr 21 (1/2010) 
author Kotowski, Włodzimierz

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / 
author Rogall, Holger

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju : rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Indicator Systems for Sustainable Innovation /
Red. Horbach, Jens.

Publication year: 2005 Series: Sustainability and Innovation Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eco-Innovation : When Sustainability and Competitiveness Shake Hands / 
author Carrillo-Hermosilla, Javier.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka-etyka-środowisko /  
 

Publication year: 2014 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 329 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 4(73) 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: nr 4 (73) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania /
 

Publication year: 2013 Call number: [330.35] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 318 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią /
 

Publication year: 2013 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 317 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój organizacji : aspekty społeczne /  
 

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 378 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekoznakowanie produktów jako element zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie /
author Stala, Katarzyna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką /  
 

Publication year: 2013 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Environmental Protection versus Business Activity of Companies /
author Wysocki, Jacek.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Environmental Protection versus Business Activity of Companies
author Wysocki, Jacek .

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The European Ecological Network Natura 2000 as a new factor of the sustainable development of Poland's rural areas /
author Bołtromiuk, Artur.

Series: Optimum nr 5(53) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje związane z wskaźnikową oceną środowiska przyrodniczego : przyczynek do dyskusji /  
author Burchard-Dziubińska, Małgorzata.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobro wspólne a zrównoważony rozwój /
author Prandecki, Konrad.

Series: Optimum nr 4(82) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie rynku przez politykę ekologiczną /
author Graczyk, Andrzej.

Series: Optimum nr 2(80) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność gospodarowania w świetle usług środowiska /
author Michałowski, Artur.

Series: Optimum nr 1(55) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju /
 

Publication year: 2018 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 532 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej /
Autor Strus, Dorota

Publication year: 2016 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: