Ocena spójności polityki ekologicznej i
author Kulas, Ilona

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu Zeszyty Naukowe AE Kraków Seria Spec.Monogr.nr 145 
author Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ochrona środowiska Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne 
author Górka, Kazimierz.

Publication year: 2001 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej
author Kryk, Barbara.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42/2012 
Red. nauk. Filipiak, Beata

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych /
author Siuta-Tokarska, Barbara.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Corporate social responsibility : reading and cases in a global context 
author Crane, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój
author Papuziński, Andrzej

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju
author Kiełczewski, Dariusz

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany klimatyczne : przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka 
author Cowie, Jonathan

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

International Economics of Resource Efficiency : Eco-Innovation Policies for a Green Economy / 
Red. Bleischwitz, Raimund.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eco-Innovation : When Sustainability and Competitiveness Shake Hands / 
author Carrillo-Hermosilla, Javier.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka-etyka-środowisko /  
Rred. naukowy Dziawgo, Leszek.

Publication year: 2014 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics,| nr 330 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 343 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zielony wzrost jako nowy kierunek rozwoju gospodarki w warunkach zagrożeń ekologicznych /
author Kasztelan, Armand.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 2 (LXXXV) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie grupy Accor /
author Świstak, Ewa

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu nowej koncepcji ochrony przyrody : idea renaturalizacji /  
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ecosocionomics as a sustainability science /
author Ostasiewicz, Katarzyna.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eco-Labelling as a Tool of CSR : Opportunities and Threats / 
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 5(77) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej /
Autor Strus, Dorota

Publication year: 2016 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: