Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (45) 2010 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(45) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja trwałego rozwoju /
author Dobrzańska, Bożena M.

Series: Optimum nr 1(21) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse zrównoważonego rozwoju Polski w obliczu globalizacji i członkostwa w Unii Europejskiej /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 2 (80) 2016 /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 2(80) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 3 (81) 2016 /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The European Ecological Network Natura 2000 as a new factor of the sustainable development of Poland's rural areas /
author Bołtromiuk, Artur.

Series: Optimum nr 5(53) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea zrównoważonego rozwoju a ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej /
author Kulińska-Sadłocha, Ewa.

Series: Optimum nr 4(52) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego /
author Jeżowski, Piotr.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu nowej koncepcji ochrony przyrody : idea renaturalizacji /  
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka spójności jako determinanta przyspieszenia percepcji kultury zrównoważonego rozwoju w Polsce /
author Janikowski, Ryszard.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje związane z wskaźnikową oceną środowiska przyrodniczego : przyczynek do dyskusji /  
author Burchard-Dziubińska, Małgorzata.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju województw Polski w zakresie poziomu rozwoju społecznego w roku 2005 oraz 2013 /
author Roszkowska, Ewa.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Monitorowanie spójności społecznej według MONET - szwajcarskiego systemu wskaźników zrównoważonego rozwoju /
author Zalewska, Mariola.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inteligentny i trwały rozwój : pojęciowe i poznawcze wyzwania dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej /  
author Becla, Agnieszka.

Series: Optimum nr 4(82) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierównowaga relacji a kształtowanie zrównoważonego łańcucha dostaw /
author Leszczyńska, Agnieszka.

Series: Optimum nr 4(82) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobro wspólne a zrównoważony rozwój /
author Prandecki, Konrad.

Series: Optimum nr 4(82) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski /
author Sadowski, Andrzej.

Series: Optimum nr 4(82) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie rynku przez politykę ekologiczną /
author Graczyk, Andrzej.

Series: Optimum nr 2(80) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje paradygmatu rozwoju trwałego z kategorią jakości życia /
author Łuszczyk, Marcin.

Series: Optimum nr 2(80) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja doboru wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski oraz narzędzie ich udostępniania i prezentacji /
author Balas, Aleksandra.

Series: Optimum nr 2(80) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Normatywny i pozytywny charakter kategorii rozwoju trwałego /
author Fiedor, Bogusław.

Series: Optimum nr 1(79) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane informacyjne problemy definiowania zrównoważonego i trwałego rozwoju : ujęcie teoretyczne /  
author Czaja, Stanisław.

Series: Optimum nr 1(79) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy budowy zestawów wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym na przykładzie Banku Danych Lokalnych /
author Bal-Domańska, Beata.

Series: Optimum nr 1(79) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w podregionach województw Polski Wschodniej z wykorzystaniem metody wzorca rozwoju Hellwiga /
author Iwacewicz-Orłowska, Anna.

Series: Optimum nr 1(79) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność przedsiębiorstw w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim /
author Zuzek, Dagmara K.

Series: Optimum nr 1(67) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

"Zielona gospodarka" i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały /
author Górka, Kazimierz.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Monitorowanie zielonej gospodarki w ujęciu organizacji międzynarodowych /
author Wyszkowska, Dorota.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zbieżność poziomu rozwoju województw Polski w kontekście kształtowania ładu instytucjonalnego /
author Kusideł, Ewa.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar zrównoważonej konsumpcji /
author Jaros, Barbara.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu w polskich województwach /
author Przybyłowski, Adam.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści : komunikat z badań /  
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną jako wyraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego /
author Dylewski, Marek.

Series: Optimum nr 6(72) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ecosocionomics as a sustainability science /
author Ostasiewicz, Katarzyna.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania nad rozwojem trwałym w polskich ośrodkach naukowych /
author Górka, Kazimierz.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gmina zrównoważona energetycznie : studium przypadku województwa śląskiego /  
author Słupik, Sylwia.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność gospodarowania w świetle usług środowiska /
author Michałowski, Artur.

Series: Optimum nr 1(55) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eco-Labelling as a Tool of CSR : Opportunities and Threats / 
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 5(77) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: