Scenariusze zrównoważonwego rozwoju obszarów wiejskich
author Siekierski, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe tendencje w budownictwie zrównoważone obiekty budowlane 
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena spójności polityki ekologicznej i
author Kulas, Ilona

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing zrównoważony jako źródło przewagi
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas na rozwój. Człowiek, społeczność, organizacj.
author Platonoff, Alberto Lozano

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja trwałego rozwoju /
author Dobrzańska, Bożena M.

Series: Optimum nr 1(21) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialny biznes Czas próby 
 

Series: Harvard Business Review Polska dodatek 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport w aspekcie zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego /
author Kusztal, Jerzy.

Series: Komunikacja i jej funkcje w województwie śląskim Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Redefinicja celu wspólczesnego przedsiębiorstwa
author Jamka, Beata

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (141) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w kontekście filozofii
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable personnel - pracownicy przedsiębiorstwa
author Pabian, Arnold.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (82)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w koncepcji sustainability
author Pabian, Arnold.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse zrównoważonego rozwoju Polski w obliczu globalizacji i członkostwa w Unii Europejskiej /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników.
author Czop, Katarzyna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (152) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje sustainability przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu pozaekonomicznego /
author Chodyński, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych /
author Siuta-Tokarska, Barbara.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wybranych wskaźników zdrowia publicznego w świetle strategii zrównoważonego rozwoju w krajach UE /
author Zalewska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (41)/2013, t. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju /
author Czyżewski, Bazyli.

Series: Studia Ekonomiczne nr 2 (LXXIII) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności społecznej /
author Brzeziński, Stanisław.

Series: Marketing i Rynek nr 11/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój i konsumpcja Polski na tle innych państw UE /
author Kulesza, Michalina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 54, nr 3 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka przyszłości /
author Kołodko, Grzegorz W.

Series: Ekonomista nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl produktu : perspektywa rozwoju zrównoważonego / 
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Marketing i Rynek nr 12 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw /
author Leśniewski, Michał Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa oparta na wartościach sustainability /
author Pabian, Arnold.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równoważenie budżetu czasu jako warunek zrównoważonego rozwoju człowieka /
author Burlita, Augustyna.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie zachowań konsumenckich poprzez zrównoważoną komunikację marketingową /
author Pabian, Arnold.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywatory a jakość życia pracowników na tle zrównoważonego rozwoju /
author Depta, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekoznakowanie produktów jako element zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie /
author Stala, Katarzyna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea Fair Trade - sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne, jako forma pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa /
author Wasilik, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zielony wzrost jako nowy kierunek rozwoju gospodarki w warunkach zagrożeń ekologicznych /
author Kasztelan, Armand.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 2 (LXXXV) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej /
author Hendel, Marek.

Series: Marketing i Rynek nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równoważenie budżetu czasu jako warunek zrównoważonego rozwoju człowieka /
author Burlita, Augustyna.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej a koncepcja zrównoważonego rozwoju /
author Kłobukowska, Justyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (67) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej /
author Hendel, Marek.

Series: Marketing i Rynek nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable development strategies of small and medium-sized enterprises in Portugal and Poland /
author Duarte, Nelson.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola dyrekcji w promowaniu i wdrażaniu zasad sustainability w przedsiębiorstwie /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje cenowe w rolnictwie a koncepcja zrównoważonego rozwoju na przykładzie produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych /
author Kułyk, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczna i metodologiczna perspektywa dyskursu wokół pojęcia zielonej gospodarki /
author Dokurno, Zbigniew

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: