Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej
author Kryk, Barbara.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42/2012 
Red. nauk. Filipiak, Beata

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne aspekty programu Leader : w województwie Zachodniopomorskim / 
author Kryk, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 1(39)/2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju /
author Janik, Bogna.

Publication year: 2014 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwa i ich interesariusze : relacje marketingowe i CSR / 
author Boguszewicz-Kreft, Monika

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 42 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2014 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 344 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Równoważenie budżetu czasu jako warunek zrównoważonego rozwoju człowieka /
author Burlita, Augustyna.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej /
author Jankowska, Barbara.

Series: Marketing i Rynek nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable development strategies of small and medium-sized enterprises in Portugal and Poland /
author Duarte, Nelson.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje cenowe w rolnictwie a koncepcja zrównoważonego rozwoju na przykładzie produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych /
author Kułyk, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Development as the Concept of World Economy Development from Contemporary Macroeconomics Perspective /
author Dokurno, Zbigniew

Series: Gospodarka Narodowa nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Development in the Baltic Sea Region - Focus on Education : Studia Periegetica nr 1(15)/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin: część I - wymiar ekologiczno-środowiskowy / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin: część II - wymiar ekonomiczny i społeczny / 
author Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : Tom 1 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / 
author Rogall, Holger

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Education in the Core of Sustainability - Voices from the Baltic Sea Region / / Studia Periegetica nr 1(17)/2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Periegetica nr 1(17)/2017 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Environmental Protection versus Business Activity of Companies
author Wysocki, Jacek .

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja sieci w badaniach zrównoważonego rozwoju agrobiznesu /
author Wiśniewska-Paluszak, Joanna

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialne społecznie innowacje /
author Gwarda-Gruszczyńska, Edyta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona sprzedaż osobista /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing 4-2017 T2/ 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju /
 

Publication year: 2011 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju /
 

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inżynieria jakości w przetwórstwie /
author Łukaszek-Sołek, Aneta.

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój we wczesnej edukacji /
author Skwarka, Ewa

Series: Wczesna edukacja (dawniej Przed szkołą) 3(31)/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Infrastruktura logistyczna gospodarki w ujęciu środowiskowych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju /
Autor Dembińska, Izabela.

Publication year: 2018 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowo-logistyczne : kontekst zrównoważonego rozwoju /  
Autor Kauf, Sabina.

Publication year: 2019 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: