Rocznik strategiczny 2013/14 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
Red. Kuźniar, Roman.

Publication year: 2014 Call number: [32] Series: t. 19 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy globalne /
kier. zespołu Oleksy, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Series: Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport strategiczny : Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku ; koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP / 
author Marczak, Józef.

Publication year: 2014 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / 
author Koziej, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje międzynarodowe : założenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki / 
author Latoszek, Ewa.

Publication year: 2001 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka operacyjna : na przykładzie resortu obrony narodowej / 
author Ficoń, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. T.2 /
 

Publication year: 2014 Call number: [355] Series: Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki obronności /
 

Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego /
author Koziej, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego /
 

Publication year: 2015 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System dowodzenia /
author Wołejszo J.(red.)

Publication year: 2013 Call number: [355] Series: Obronność - Dowodzenie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie państwa : :władza i ład międzynarodowy w XXI wieku / 
author Fukuyama, Francis.

Publication year: 2005 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia - koncepcje - instytucje / 
 

Publication year: 2003 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej/
author Ciupiński, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych /
 

Publication year: 2007 Call number: [0/9(03)/32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia bezpieczeństwa /
 

Publication year: 2012 Call number: [327] Series: Polityka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010 : stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy dowodzenia : praca zbiorowa / 
author Wołejszo, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia asymetryczne / Piotr Gawliczek, Jacek Pawłowski ; Akademia Obrony Narodowej. 
author Gawliczek, Piotr.

Publication year: 2003 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

NATO u progu XXI wieku /
author Kupiecki, Robert.

Publication year: 2000 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kryzysowe : ryzyko - bezpieczeństwo - obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / 
author Tyrała, Paweł.

Publication year: 2004 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ostatni rozdział : od płk. Kuklińskiego do szczytu NATO w Warszawie 2016 r. : dokumenty, świadectwa, polemiki i analizy, pamięć i NATO, "Dubler" / 
author Pach, Henryk A.

Publication year: 2016 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo współczesnego świata /
author Olszewski, Ryszard.

Publication year: 2005 Call number: [327] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską.
 

Publication year: 2016 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka a strategia bezpieczeństwa /
author Pokruszyński, Witold.

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Operacje reagowania kryzysowego NATO : Maciej Marszałek. 
author Marszałek, Maciej.

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja stanowisk Francji i Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony /
author Helnarska, Karolina Julia

Publication year: 2016 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doktryny i strategie NATO 1949-2013 /
author Zarychta, Stanisław

Publication year: 2014 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Militarization and Civil Rights in NATO and Russia/
author Shaeva, Olga.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Bezpieczeństwo i prawa człowieka Nr 7 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń = The EU's security managament towards global threats /  
Redaktor Lisiecki, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm międzynarodowy /
author Aleksandrowicz, Tomasz R.

Publication year: 2015 Call number: [18.D] Series: Bezpieczeństwo Dziś i Jutro Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku /
 

Publication year: 2014 Call number: [327] Series: Engram Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015 /
author Zarychta, Stanisław

Publication year: 2016 Call number: [18.D] Series: Biblioteka Wiedzy Wojskowej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2015/16 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
 

Publication year: 2016 Call number: [18.0] Series: Rocznik Strategiczny, T. 21 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2014/15 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
 

Publication year: 2015 Call number: [18.0] Series: Rocznik Strategiczny, T. 20 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej : geneza, rozwój, funkcjonowanie / 
author Ciupiński, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2016/17 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
 

Publication year: 2017 Series: Rocznik Strategiczny, T. 22 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polska i świat w dobie konfliktów społeczno-politycznych XXI wieku / Chorzowskie Studia Polityczne nr 12/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozmowy o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 
author Koziej, Stanisław.

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Koncepcje strategiczne NATO : perspektywa polityczna i militarna /  
author Tomaszewska, Natalia.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Polska i świat w dobie konfliktów społeczno-politycznych XXI wieku nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: