Zarządzanie publiczne : podręcznik akademicki /  
Autor Hausner, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym /
author Wojciechowski, Eugeniusz.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu. tom II / 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami /  
red. naukowy. Skalik, Jan.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 277 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej /
author Kuźniar, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania : nr 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepewność w rozwoju lokalnym : wybrane elementy / 
author Łuczyszyn, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 41/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych : Seria: Człowiek i Polityka nr 4 
author Zuba, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Oxford handbook of public management
author Ferlie, Ewan

Publication year: 2007 Call number: [A/10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne
author Hausner, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna : Wyzwania w dobie integracji europejskiej 
author Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce 
author Lubińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Comperative government and politics : an introduction 
author Hague, Rod

Publication year: 2007 Call number: [A/18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka administracji
author Kudrycka, Barbara

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09
author Gołuchowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej
author Frąckiewicz-Wronka, Aldona

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu : tom 2 
author Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości
author Szczepańska, Katarzyna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Krytycznie i twórczo o zarządzaniu : wybrane zagadnienia 
author Kieżun, Witold

Publication year: 2011 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 12/2011 
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne
author Zawicki, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr1/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich przy wykorzystaniu rent strukturalnych w rolnictwie : studia i monografie : nr 32 
author Gawłowski, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne : w teorii i praktyce polskich organizacji 
author Kożuch, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja w sieciach międzyorganizacyjnych : perspektywa zarządzania publicznego / 
author Austen, Agata.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych /
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Organizacja i Kierownie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorcze państwo? /
author Koźmiński, Andrzej K.

Series: Ekonomista nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się /
Red. Olszewska, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 310 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary zarządzania współczesną instytucją publiczną /
author Pierścieniak, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce /
author Zawadzka-Pąk, Urszula.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej : koncepcje, metody, techniki, narzędzia, instrumenty / 
author Borowik, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka / 
author Raczkowski, Konrad.

Publication year: 2015 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej /
author Paliga, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: nr 4 (21) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transparentność zarządzania finansami lokalnymi : uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym /  
author Kozłowski, Andrzej Józef.

Publication year: 2014 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwiązania administracyjne w urzędzie gminy /
author Pierścieniak, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kadrami administracji a jakość usług publicznych /
author Grzebyk, Mariola.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4(47) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Silicon Valley Acceleration Center - a Case Study of the First Polish Governmental Bridge Organization /
author Pietrasieński, Paweł.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami społecznymi : trendy, perspektywy, wyzwania / 
author Wiktorska-Święcka, Aldona

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: