Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Główne wyzwania i problemy systemu finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja i polityka europejska administracja publiczna Acta Universitatis Wratislaviensis No 2774 
red. Wiszniowski, Robert

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna wyzwania w dobie integracji europejskiej 
red. naukowy Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego /
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza Polski VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Liberda, Zofia Barbara

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne
author Zawicki, Marcin

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka administracji
red. Kudrycka, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna X /
red. naukowy Przybyła, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Vademecum skutecznego działania w samorządzie /
author Kulesza, Michał.

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich
author Kożuch, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
red. naukowa Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym wybrane zagadnienia 
author Kozłowski, Andrzej Józef

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej 
red. naukowy Famulska, Teresa.

Publication year: 2006 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół finansów
red. naukowa Famulska, Teresa.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
red. naukowa Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Administracja publiczna w procesie zarządzania
author Potoczek, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne : podręcznik akademicki /  
Autor Hausner, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym /
author Wojciechowski, Eugeniusz.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu. tom II / 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami /  
 

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 277 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej /
author Kuźniar, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania : nr 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce /
author Zawadzka-Pąk, Urszula.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka / 
author Raczkowski, Konrad.

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / 
 

Publication year: 2015 Call number: [331.5] Series: Zarządzanie publiczne Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie innowacjami społecznymi : trendy, perspektywy, wyzwania / 
author Wiktorska-Święcka, Aldona.

Publication year: 2015 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie Publiczne /
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współzarządzanie miastami w Unii Europejskiej : polityka instytucjonalna na tle koncepcji / 
author Wiktorska-Święcka, Aldona.

Publication year: 2016 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka administracji /
author Kudrycka, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyką w administracji publicznej /
 

Publication year: 2016 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka / 
 

Publication year: 2019 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: